Bloggens startsida

Lita inte på Livsmedelsverkets kostråd

Publicerad 19 november 2013 18:43

Vad du än gör lita INTE på livsmedelsverkets, sjukvårdens och dietisters skräck för naturligt mättat fett och dess kärlek till stärkelserik mat, särskilt om du är överviktig eller har diabetes.

Livsmedelsverket - Inget att lita på

Jag rekommenderar alla att läsa på i detta ämne och inte lita på någon rakt av, i synnerhet inte livsmedelsverket och de som följer deras råd rakt av vilket tyvärr är vanligt inom sjukvården, bland dietister och kostrådgivare även om undantag finns.

Det är sorgligt att inte Livsmedelsverket uppdaterat sig på ny forskning även om de säger att de gjort det. Den forskning de själva lutar sig mot är nuförtiden starkt ifrågasatt och allt färre svenskar litar på kostråden särskilt de råd som rör fett och nyckelhålsmärkning.

Vad gäller forskning är det viktigt att komma ihåg att en stor del av forskningen är betald av olika företag med ett intresse av forskningsresultatet och det är inte svårt att få fram felaktiga forskningsresultat eftersom mat och hälsa är ett komplicerat område.

Du ska alltså aldrig lita på att något är sant bara för att det finns forskning som pekar på det. Forskningsresultat är alltså ingen absolut sanning.

Läs gärna Göran Peterssons publikationer, han är professor på Chalmers och kommer till andra slutsatser än Livsmedelsverket.

Jag rekommenderar alla att verkligen läsa på i detta ämne och bilda sig en egen uppfattning.

Min egen slutsats är att Livsmedelsverkets kostråd som framförallt berör mättat fett är helt felaktiga liksom kostråden för överviktiga och diabetiker som uppmanas äta en stärkelserik kost.

Jag anser alltså att naturligt mättat fett som t.ex. smör, bregott, vispgrädde, ost, kokos m.m. är nyttigt. Däremot bör margariner i alla former undvikas, liksom de flesta light-produkter och de flesta tillsatser.

Det som de flesta dock är överens med livsmedelsverket om är att minska på sockerintaget, välja fullkornsalternativ samt äta mer grönsaker.

Publicerad  19 november 2013 18:43

Kommentarer

Kontroll   info
Vill du ha svar?
info
✏️ Skrivet av Johan N
Hej,
jag vill bara tacka för en väldigt bra länk. Jag har sedan flera år tillbaka vetat detta men det har varit svårt att förklara. Tack vara länken till föreläsningen av professorn på Chalmers kan jag enklare dela detta :)

Tack igen!
💬 Svar till Alice ✏️ Skrivet av Susanne
Problemet med forskningen är framförallt att den ofta är betald av någon som har intressen i resultatet. Det är mycket pengar på spel här! Livsmedelsverket lägger för stor vikt på forskningsresultat med dålig kvalitet. Likaså verkar det som man väljer att anlita de experter (ofta med kopplingar till olika företag) som man vet håller med och man väljer bortse från forskningsresultat som inte visar på den redan inslagna linjen. Exakt vilken utbildning man har tycker jag inte är så relevant faktiskt. Många har alldeles för stor respekt för personer med vissa utbildningar. Däremot behövs naturligtvis någon form av grundutbildning för att kunna läsa och förstå forskningsresultat och dra slutsatser. Det finns många läkare som uttalar sig om kostråd men har sämre koll på detta än helt vanligt folk som är pålästa. För att inte tala om dietister och kostrådgivare som gått en utbildning och tror att allt de lärt sig där är sant och vägrar uppdatera sig. Så jag vidhåller att livsmedelsverket inte går att lita på. Om de vore seriösa skulle de inte uttala "mättat fett är farligt, ät lättmargarin istället för bregott" utan i så fall skulle de säga "det finns studier som visar att mättat fett är farligt men de är ifrågasatta och det finns studier som visar att mättat fett inte alls är farligt därför kan vi inte rekommendera vare sig lättmargarin eller bregott." Men de uttalar sig glasklart att mättat fett är farligt och skriver att vi ska äta lightprodukter m.m. trots att de inte alls har torrt på fötterna för detta. Men som jag skrivit tidigare så är detta mina åsikter och det är upp till var och en att läsa på och bilda sin egen uppfattning.
✏️ Skrivet av Alice
En annan sak som man bör veta om forskning är att den inte är felfri. Det är därför som man borde lita på livsmedelsverket: de samlar in stora mängder data ifrån olika arbeten och rapporter och jämnför dom med varandra för att dra sin slutsats.

Att bara basera sin uppfattning på enstaka forskningsarbeten leder till en stor sk. "bias".

Nackdelen med livsmedelsverkets metod är givetvis uppenbar: forskningen utvecklas hela tiden, och det är svårt för livsmedelsverket att ta tillräcklig hänsyn till nyare data utförd med nyare utrustning jämnfört med historisk data.

Det vill säga, Livsmedelsverket går visst att lita på, med lite modifiktion för "common sense". LV är inte den enda källan som man bör använda sig av, men inte heller ska man lita på populistbloggarna och "doktorerna" som har doktorsexamen i typ psykologi eller arkelogi eller nått.

Visa alla kommentarer

Susanne Jarl

är systemutvecklare och entreprenör som lagar mat, fotar, skriver recept och utvecklar recepten.se och ett antal mobilappar.

Susanne är civilingenjör med matlagning och bakning som stort intresse. Läs mer.

Följ mig gärna via RSS: RSS feed eller i sociala medier: